Українське майбутнє

ПРОЕКТ НАРОДНОГО ЗВЕРНЕННЯ ДО ПРЕЗИДЕНТА УКРАЇНИ «ПРО ВВЕДЕННЯ В УКРАЇНІ ПРЯМОЇ ДЕМОКРАТІЇ»

ПРОЕКТ НАРОДНОГО ЗВЕРНЕННЯ ДО ПРЕЗИДЕНТА УКРАЇНИ «ПРО ВВЕДЕННЯ В УКРАЇНІ ПРЯМОЇ ДЕМОКРАТІЇ»

СУТЬ ЗВЕРНЕННЯ: легалізувати закріплене в статті 5 Конституції право народу на здійснення влади безпосередньо.

ПРО ВВЕДЕННЯ В УКРАЇНІ ПРЯМОЇ ДЕМОКРАТІЇ

ПРО ВВЕДЕННЯ В УКРАЇНІ ПРЯМОЇ ДЕМОКРАТІЇ

Для підтримки народної пропозиції про запровадження в Україні прямої демократії натисніть кнопку «Коментарі», яка знаходиться під даною публікацією на веб-сайті:

О НАЗРЕВШЕЙ ОБЪЕКТИВНОЙ НЕОБХОДИМОСТИ ПРЕТВОРИТЬ ООН  НА ЦЕНТР УПРАВЛЕНИЯ РАЗВИТИЕМ МИРОВОЙ ЦИВИЛИЗАЦИИ

О НАЗРЕВШЕЙ ОБЪЕКТИВНОЙ НЕОБХОДИМОСТИ ПРЕТВОРИТЬ ООН НА ЦЕНТР УПРАВЛЕНИЯ РАЗВИТИЕМ МИРОВОЙ ЦИВИЛИЗАЦИИ

За 70-лет с момента утверждения Устава ООН мир коренным образом изменился. Прежде всего, эти изменения отразились на экономике. Если мировая цивилизация достигла за весь до этого период только 3-го технологического уклада экономики, то за 70-т последних лет, земляне одолели 6-й его уровень. 

АЛГОРИТМ ПЕРЕСТРОЙКИ УКРАЇНИ: ПАКЕТ НОРМАТИВНО-ПРАВОВИХ АКТІВ

АЛГОРИТМ ПЕРЕСТРОЙКИ УКРАЇНИ: ПАКЕТ НОРМАТИВНО-ПРАВОВИХ АКТІВ

Перестройка країни зумовлена потребою Українського народу. Вона здійснюється внесенням системних змін до діючого законодавства України. Ці зміни точаться органами державної влади. Проектами нормативно-правових актів, які змінять країну на краще є:

ПРЕС-РЕЛІЗ

ПРЕС-РЕЛІЗ

об'єднання громадян, громадських організацій, благодійних фондів, волонтерських рухів, федерацій, суб’єктів господарської діяльності та політичних партій "Українське майбутнє"

МЕМОРАНДУМ "Українського майбутнього"

МЕМОРАНДУМ "Українського майбутнього"

про об'єднання громадян,  громадських організацій, благодійних фондів, волонтерських рухів, федерацій, суб’єктів господарської діяльності та політичних партій "Українське майбутнє"  

ПЕРЕТВОРЕННЯ ЦІЛЬОВИХ ПРОГРАМ КРАЇНИ НА ЗАСІБ ТРАНСФОРМУВАННЯ НАЦІОНАЛЬНОЇ ЕКОНОМІКИ В ІННОВАЦІЙНУ

ПЕРЕТВОРЕННЯ ЦІЛЬОВИХ ПРОГРАМ КРАЇНИ НА ЗАСІБ ТРАНСФОРМУВАННЯ НАЦІОНАЛЬНОЇ ЕКОНОМІКИ В ІННОВАЦІЙНУ

Державними цільовими програми в статті 1 Закону України "Про державні цільові програми" є комплекси взаємопов'язаних завдань і заходів, які спрямовані на розв'язання найважливіших проблем розвитку держави, окремих галузей економіки або адміністративно-територіальних одиниць, здійснюються з використанням коштів Державного бюджету та узгоджені за строками виконання, складом виконавців і ресурсним забезпеченням. 

ВСТАНОВЛЕННЯ ВІДПОВІДНОСТІ ТЕХНОЛОГІЙ ВИРОБНИЦТВА ІННОВАЦІЙНІЙ ЕКОНОМІЦІ

ВСТАНОВЛЕННЯ ВІДПОВІДНОСТІ ТЕХНОЛОГІЙ ВИРОБНИЦТВА ІННОВАЦІЙНІЙ ЕКОНОМІЦІ

Встановлення відповідності технології виробництва інноваційній економіці бере початок з тлумачення терміну «технологія». 

Сторінка 1 з 3